หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • HU LIN Service Standard
 •  
 • Service for Worship Seasons
 •  
 • Payment Method
 •  
 • News/Events
 •  

  Services for Ancestors's Worship

     
   

  Worship Seasons

  • Chun Hoon Season: Between 21 March - 4 April

  • Cheng Meng Season: Between 5 - 20 April

  • Tung Cho Season (Dong Zhi): Between 22 December - 5 January
     
   

  Worship Facilities

    During the Annual Ancestors Worship Seasons, the following service and facilities are available for your convenience at a minimal cost:
  • Tent Service
  • The cost is per tent

  • Cleaning Service
  • The cost is per cemetery

  • Worship Items
  • Worship items available are:
   
         
   

  1. Red Candles
  with Wooden Sticks

   

  2. Joss Sticks

   

  3. Nging Tia

   
         
   

  4. Kim Chua

   

  5. Tua Kim

   

  6. Awang Sae Jee

   
         
   

  7. Sweet Rice Flour Balls

   

  8. Rice Whisky

   

  9. Tea

   
     
   
  • You can contact the staff for these items when arriving HU LIN.
   
     
   

  Other Services

  1. HU LIN provides steaming boiled rice soup together with freshly cooked side dishes from morning till noon without any charge.

  2. HU LIN provides plates, rice bowls, chopsticks, spoons and different sizes of trays for your temporary use during the ancestors' worship without any charge.

  3. In the event that you require any other specific services such as you may require cut up squashes to be used in lieu of joss stick pots and candle holders, etc. you can always notify the office in Bangkok well in advance.