หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • Importance of Cemetery
 •  
 • Reaction of Cemetery
 •  
 • Prosperity Enhancement
 •  
 • Birth of Emperor
 •  
 • Techapaibul's Cemetery
 •  
 • Posayanonth's Cemetery
 •  

  Legend of Cemetery

     
   

  Why Is Cemetery Important?

   


  Ultimate Desire
   

    At the end of life, no one can take away any of the wealth accumulated on earth. Having a peaceful place for the remains so that the soul will be free from suffering is a belief that the Asian have long nurtured for thousands of years.
   


  Parental Love
   

    After life, the soul may be free, attach to the altar and stay with the remains. For the Asian, the strong determination to search for the last peaceful home also stems from the traditional belief that a good burial plot will ensure long lasting happiness and prosperity of their direct descendants.
   

  Obligation, Commitments and Pledges
   
    Regardless of gratitude and circumstances, taking full responsibility in arranging for a peaceful cemetery and managing the remains of the departing father and mother are obligation, commitments and pledges that direct descendants cannot deny.