หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • Cemetery of Abundance
 •  
 • Why Is HU LIN Built
 •  
 • Distinctiveness
 •  
 • Mother Hen Pavilion
 •  
 • Thailand's Altar of Heaven
 •  

  HU LIN - A Landscape Cemetery of Abundance

   

  Master Grianggrai Boontagaon   Feng Shui Master   Founder of HU LIN

   

  Master Grianggrai Boontaganon:
  " Where there's a cemetery there's always a positive influence
  depending on the locality of each particular area. "

     
    Aerial View
   

  Aerial View of HU LIN Empire

     
   

  Sample Cemetery - A Highly Cherished Heritage

    HU LIN is not only the last peaceful home at the end of life but also reflects the strong determination of Master Grianggrai Boontaganon, who has devoted a major part of his life to Feng Shui studies and practice. Over the years, he has taught Feng Shui to over ten thousand learners. As a widely respected master and practitioner of Feng Shui, Master Grianggrai has travelled from place to place both within Thailand and overseas to give presentations on the wonders of this ancient know-how.
     
    Master Grianggrai is desirous of building a sample cemetery fully complying with all the positive elements of a traditional Chinese cemetery. It is out of unconditional love and determination for his work coupled with the outstanding strategic location of the entire area that HU LIN is undeniably a highly cherished heritage for the future generations.
     
    Today, with an advanced age of over 80 years, Master Grianggrai still goes up the hill almost daily to personally inspect cemetery sites, measure angles and supervises the overall structure of each cemetery.
     
   

  The Name : HU LIN

    HU LIN came from the composition of two Chinese words which rhymed with “HOK LIM” (Teochiew dialect) meaning “The Forest of Five Kinds of Luck”.
     
    The word “HOK” ( ) means “five kinds of luck” consisting of:
    chai
  • Chai
  • Knowledge and capability
    teng
  • Teng
  • Plenty of descendants, descendants are intelligent
    poo
  • Poo
  • Milionaire, wealthy and prosperous
    gui
  • Gui
  • High status, high ranking
    siew
  • Siew
  • Longevity
     
    The word "LIM" ( ) means "forest"