หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • HU LIN Service Standard
 •  
 • Service for Worship Seasons
 •  
 • Payment Method
 •  
 • News/Events
 •  

  News and Events

     
   

  Celestial Blessings Ceremony at Thailand's Tian Tan (Thailand's Altar of Heaven)

    Auspicious Event

  On Saturday March 14, 2015 Master Grianggrai Boontaganon, President of the I-Ching and Geo-Astrology Club and Chairman of HU LIN Foundation, led a large number of I-Ching and Geo- Astrology Club members in performing a Celestial Blessings Ceremony held at the Heart of Heaven of Thailand’s Tian Tan. Thailand’s Tian Tan or Thailand’s Altar of Heaven is located at HU LIN Foundation, Kaeng Khoi, Saraburi.
     
   
   
   
     
   

  Back to News/Events Page