หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

งานบริการเทศกาลกราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ

   
 

ช่วงเทศกาล

 • สารทชุนฮุน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 4 เมษายน

 • สารทเช็งเม้ง ระหว่างวันที่ 5 - 20 เมษายน

 • สารทตังโจ่ย ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม - 5 มกราคม
   
 

งานอำนวยความสะดวก

  เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลกราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ ทางฮูลินได้จัดบริการต่างๆ ใน "ราคามิตรภาพ" ดังรายการต่อไปนี้
 • งานบริการเต๊นท์กันแดด
 • ค่าบริการคิดราคาตามจำนวนเต๊นท์

 • งานบริการทำความสะอาด
 • ค่าบริการคิดราคาต่อหลัง

 • งานบริการของไหว้
 • สิ่งของประกอบการไหว้ที่จัดไว้สำหรับบริการ มีดังนี้
   
 
       
 

1. เทียนแดงก้านไม้

 

2. ธูป

 

3. หงิ่งเตี๋ย

 
       
 

4. กิมจั๊ว

 

5. ตั่วกิม

 

6. อ่วงแซจี๊

 
       
 

7. ขนมอี๋

 

8. เหล้าขาว

 

9. น้ำชา

 
   
 
 • ท่านสามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอเบิกสิ่งของดังกล่าวตามจำนวนที่ต้องการได้ที่เจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงฮูลิน
   
 

งานบริการอื่นๆ

 1. ฮูลินมีบริการข้าวต้มร้อนๆ คล่องคอพร้อมกับข้าวอร่อยถูกปากในช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 2. ฮูลินมีบริการให้ยืมจานชาม ชามข้าว ตะเกียบ ช้อน และถาดขนาดต่างๆ เพื่อใช้บรรจุอาหารและของไหว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 3. ในกรณีที่ท่านต้องการบริการอื่นๆ เช่น ต้องการให้ทางฮูลินตระเตรียมฟักเขียวเพื่อใช้แทนกระถางธูปและเชิงเทียน ฯลฯ สามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ