หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 

ที่ดินสำหรับสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน)

 
 


บุญกุศลอันยิ่งใหญ่
ก่อให้เกิด...ความเจริญรุ่งเรื่อง และความสมบูรณ์พูลสุขชั่วชีวิต จากความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี


รุ่งเรืองชั่วลูกชั่วหลาน
บั้นปลายชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ลูกหลานเจริญก้าวหน้า มั่นคง รักใคร่ปรองดอง เชิดชูวงศ์ตระกูล

   
  พื้นที่สร้างฮวงซุ้ย (สุสาน)
  ที่ดินสำหรับสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน) ของ “มูลนิธิสุสานฮูลิน” ตั้งอยู่บนภูเขาภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พื้นที่ทั้งหมดล้อมรอบด้วยภูเขาดุจกำแพงเมืองปกป้องคุ้มครองทุกสรรพสิ่ง
   
  “ฮูลิน” สมบูรณ์ด้วยที่ดินที่มีชัยภูมิเหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ พร้อมที่จะนำมาสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน) เพื่อความสงบสุขของผู้วายชนม์อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองต่อผู้ครอบครอง คู่สมรส และบุตรหลานสืบไป