หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 
 

เปิดตำนานฮวงซุ้ย

   
 

ฮวงซุ้ยสำคัญอย่างไร

 
ความปรารถนาสุดท้ายของชีวิต
 
  มนุษย์เรามีความเหนี่อยยากในการดำรงชีวิตตลอดอายุขัย เมื่อถึงวาระสุดท้ายก็ไม่สามารถนำทรัพย์สมบัติที่พากเพียรสั่งสมมาทั้งชีวิตติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียว
   
  เป็นความเชื่อที่ชาวเอเซียยึดถือมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปร่างและกระดูกต้องมีที่อยู่ที่มีความสงบสุขเพื่อที่วิญญาณจะไม่เป็นทุกข์ แม้เวลาจะแปรเปลี่ยนไปความปรารถนาสุดท้ายของชีวิตยังคงอยู่จวบจนทุกวันนี้
 
ความรักของบิดามารดา
 
  เมื่อมนุษย์จบชีวิตลงวิญญาณอาจจะเป็น "อิสระ"   "อยู่ ณ ที่บูชา"  และ "ผูกพันอยู่กับร่างและกระดูกของตน" ไม่ว่าวิญญาณจะมีจริงหรือไม่ มีสภาพเป็นอย่างไร ความมุ่งมั่นในการหาที่อยู่สุดท้ายที่สงบสุขเป็นประเพณีที่ชาวเอเซียเชื่อว่าสามารถบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่บุตรหลาน ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเสาะหาฮวงซุ้ย (สุสาน) ที่ดีตั้งแต่มีชีวิตเพื่อให้มั่นใจว่าบุตรหลานจะได้อยู่ในกรอบถนนที่งดงามตลอดไป
 
ภาระ พันธะ สัจจะ ของบุตรหลาน
 
  ไม่เพียงความกตัญญูกตเวที และไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด การหาฮวงซุ้ย (สุสาน) ที่สงบสุขและรับผิดชอบต่อวาระสุดท้ายของบุพการีเป็น ภาระ พันธะ สัจจะและหน้าที่ที่บุตรหลานไม่อาจปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้