หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 

ฮูลิน - ภูมิสุสานแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์

 

     

 

อาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ กล่าวว่า
"ที่ไหนก็แล้วแต่ เมื่อมีสุสานก็ย่อมมีดีตามสภาพของแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่"

   
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศอาณาเขตของฮูลิน

   
 

ฮวงซุ้ย (สุสาน) ตัวอย่าง มรดกอันล้ำค่า

  ฮูลินมิเป็นเพียงที่พำนักสุดท้ายเพื่อความสงบสุขของผู้ที่ละจากโลกนี้ไปเท่านั้น ฮูลินยังถ่ายทอดเจตนารมย์อันแรงกล้าของอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ฮวงจุ้ยที่ท่านได้พากเพียรค้นคว้ามากว่าค่อนชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ลูกหากว่าหมื่นคน อาจารย์ได้เดินทางไปให้ความรู้ฮวงจุ้ยทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักและเคารพรักอย่างกว้างขวาง
   
  อาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ มีความประสงค์ที่จะให้ฮูลินเป็นฮวงซุ้ย (สุสาน) ตัวอย่าง ที่มีองค์ประกอบของฮวงจุ้ยตามแบบฉบับของฮวงซุ้ยจีน (สุสาน) ที่มีปฏิกิริยาส่งเสริมโดยสมบูรณ์ จากความมุ่งมั่นและรักในงานที่ท่านทำอย่างไม่มีเงื่อนไขประกอบกับชัยภูมิที่โดดเด่น ฮูลินจึงเป็นมรดกอันสูงค่าที่ท่านอาจารย์ได้สร้างไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง ทุกวันนี้ด้วยวัยกว่า 80 ปี อาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ ยังคงขึ้นเขาเพื่อตรวจสภาพพื้นที่ วัดองศา ตรวจโครงสร้างของฮวงซุ้ย (สุสาน) ฯลฯ ด้วยตัวท่านเองแทบทุกวัน
   
 

ความหมายของ "ฮูลิน"

  ฮูลิน เป็นคำพ้องเสียงมาจากคำว่า “ฮกลิ้ม” ในภาษาจีน มีความหมายโดยรวมว่า “วนาลัยแห่งเบญโชค”
   
  "ฮก" ( ) แปลว่า "โชคลาภทั้งห้า"
 
 • ไช้
 • แปลว่า ความรู้ความสามารถ
 
 • เต็ง
 • แปลว่า ลูกหลานสืบสกุลมากมาย ลูกหลานเก่ง
 
 • ปู่
 • แปลว่า เป็นเศรษฐี ร่ำรวย
 
 • กุ่ย
 • แปลว่า ยศฐาบรรดาศักดิ์
 
 • สิ่ว
 • แปลว่า อายุยืน