หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

งานบริการตามมาตรฐานของฮูลิน

   
 
  • ตามมาตรฐานของฮูลินจะมีการดูแลตัดแต่งหญ้าเพื่อความสวยงามของทัศนีย์ภาพโดยรอบ ทั้งนี้ค่าดูแลหญ้าขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของฮวงซุ้ยแต่ละหลัง

  • ในกรณีที่ท่านพบว่าฮวงซุ้ยของครอบครัวจำเป็นต้องได้รับปรับปรุงหรือซ่อมแซม ท่านสามารถแจ้งที่มูลนิธิสุสานฮูลิน (แก่งคอย) โดยตรง และหลังจากที่ท่านได้อนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วทางฮูลินจะหาฤกษ์เพื่อดำเนินการตามเจตนารมย์ของท่าน