หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • Importance of Cemetery
 •  
 • Reaction of Cemetery
 •  
 • Prosperity Enhancement
 •  
 • Birth of Emperor
 •  
 • Techapaibul's Cemetery
 •  
 • Posayanonth's Cemetery
 •  

  Can A Cemetery Enhance Family and Lineage Prosperity?

     
   

  Tradition and Culture

    For thousands of years the Chinese have been a race that firmly upholds tradition and culture. Despite the time and influx of western cultures, for the Chinese one thing that has always remained unchanged is "gratitude" towards their parents.
     
    The Chinese have been taught and it has been passed down through generations and totally become an essential philosophy of life that burying and arranging relating rites for the passing parents are the duty and responsibility of direct descendants. The Chinese unconditionally believe that having a peaceful resting place for parents after life will bring about lasting happiness and prosperity for both themselves and their own descendants.
     
   

  Historical Statistics

    Today, organizing a good and peaceful cemetery for passing parents still has a very strong influence over the Chinese. This is derived from the historical statistics proving that families with good cemeteries are inclined to become successful and prosperous. The positive reaction generated by cemeteries adhering to Feng Shui elements can likewise be summed up as follows:

 • Having plenty of descendants
 • Becoming prosperous
 • Possessing high status
 • Enhancing longevity
 •