หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • Importance of Cemetery
 •  
 • Reaction of Cemetery
 •  
 • Prosperity Enhancement
 •  
 • Birth of Emperor
 •  
 • Techapaibul's Cemetery
 •  
 • Posayanonth's Cemetery
 •  

  Reaction of Cemetery

     
   

  Blood Heredity

    For mankind blood relationship is a specific tie that is inseverable. Regardless of the whereabouts of the passing parents’ remains or bones, the bonding through blood heredity will always have a direct effect over the well-being of descendants.
     
    As explained by Master Grianggrai Boontaganon, Chairman of HU LIN Foundation: If we use a Chinese paintbrush to draw a small circle around the cremated ashes of the deceased, slit and put a drop of the son’s or daughter’s blood in the circle. If the blood seeps into the dried bone fragments and clings to them, it means the ashes belong to the dead father or mother of the blood owner. But if the blood seeps out from the ashes, it means that the deceased is not that person’s father or mother. This method of experiment has, for thousands of years, been used in China to prove consanguinity even though that particular person has already passed away.
     
    This extraordinary law of nature which is not applicable to other existences on earth makes the Asian and especially the Chinese believe that burying their parents in a good, distinctive and fertile place can protect them against unfavourable things and bring about ascendancy, prosperity, peace and happiness.
     
   

  Positive and Negative Reaction of Cemetery

    An ancestor’s cemetery can be an indicator of the direction of life for each individual descendant, serving to measure the level of success or failure.
     
   
     
    A cemetery directly reflects on the lives of descendants no matter where the bones or ashes dwell. If the reaction of the related site is good, descendants will become successful, wealthy and be filled with good fortune. On the contrary, if the cemetery is located in a site with negative reaction, whatever the descendants do may likewise end in failure. This is the effect of blood heredity which is above the law of nature.
     
   

  Essential Elements of Cemetery

    The elements considered most essential for a cemetery are strategic location, directions and structures. In the event that a family owns a cemetery site surrounded by continuous mountains in four directions forming a great city wall with an upturned round bottom wok (Chinese frying pan) in the centre, it can be predicted that family members and succeeding generations will never become poor.
     
    In accordance with the rule of Feng Shui, besides having four good strategic locations with mountains on the back, mountains on the right, mountains on the left and mountains in front, it is also necessary to calculate the directions and height of the cemetery itself by using a compass, the sequence of which requires great care and unerring meticulousness.
     
    Using a safe time to commence building, renovating and repairing work of a cemetery is a variable factor that is most crucial to the enhancement reaction of the strategic location, directions and structures. Therefore, knocking any structure, digging or shoveling the ground or removing the cemetery without applying a safe or auspicious commencement time may cause great disasters and the fall of the lineage.