หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • Cemetery of Abundance
 •  
 • Why Is HU LIN Built
 •  
 • Distinctiveness
 •  
 • Mother Hen Pavilion
 •  
 • Thailand's Altar of Heaven
 •  

  Mother Hen Pavilion

     
   

  Location of Mother Hen Pavilion

  Mother Hen Pavilion prominently stands out in the compound of HU LIN Foundation with an elegant structure directly complementing the panoramic view of the foundation. Mother Hen Pavilion is tall, spacious, strong, graceful and most dignifying, bringing about wealth, distinctiveness, prosperity and safety to all those seeking blessings.
   

  Construction of Mother Hen Pavilion

  • Pavilion
  • Built in the shape of a mother hen so as to promote continuing positive reaction just like the nature of a hen

  • Mother Hen Pagoda
  • Built in the shape of a pagoda on top of the pavilion so as to promote positive reaction on distinctiveness

  • Size of Pavilion
  • Built with an emphasis on spaciousness and largeness so as to promote positive reaction on dignity

  The Grand Master's Spirit House

  Since the collision angle between the front of the Mother Hen Pavilion and the road running into HU LIN will generate rapid wealth upon turning a sacred structure's back to receive this fortune, a Grand Master’s Spirit House was built with the altar’s back facing the incoming road. Consequently, whoever pays respect to the Grand Master’s Spirit House in the pavilion will be considered the Grand Master’s followers and will become wealthy in accordance with the aforementioned positive reaction.  Page: 1 | 2
   

  Mother Hen Pavilion

   

  The Grand Master's Spirit House