หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • Cemetery of Abundance
 •  
 • Why Is HU LIN Built
 •  
 • Distinctiveness
 •  
 • Mother Hen Pavilion
 •  
 • Thailand's Altar of Heaven
 •  

  Mother Hen Pavilion

     
   

  Background

    Taking into account that the entire HU LIN Foundation is surrounded by mountains forming a huge ovary, it is therefore ideal to build a Mother Hen Pavilion to incubate eggs commensurate with the special feature of the area.
     
    Mother Hen Pavilion
     
    According to the law of nature, after the incubation period the eggs will hatch into chickens. In similarity to the growth cycle of human race, the mother hen raises, feeds and protects her young. She further teaches them how to struggle for survival, the sequence of which was put into words by Master Grianggrai Boontaganon and inscribed on the wall of the Mother Hen Pavilion as follows:
   
  • Mother Hen Pavilion:
  • Bringing up her young, teaching them so that they will become scholars

  • Mother Hen Pagoda:
  • When her young become scholars, a paintbrush is used to write a passage on the cloud (A paintbrush is of a tall shape like a pagoda)
     
    Page: 1 | 2