หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • Cemetery of Abundance
 •  
 • Why Is HU LIN Built
 •  
 • Distinctiveness
 •  
 • Mother Hen Pavilion
 •  
 • Thailand's Altar of Heaven
 •  

  Background of HU LIN

     
   

  Inspiration for Construction of Cemetery

    Master Grianggrai Boontaganon, Founder and Chairman of HU LIN Foundation, was once bedridden with a liver disease. He had become so frail that he could no longer manage the family trading, thus resulting in a plunge of business.
     
    However, his knowledge of Feng Shui (accumulated through years of study since his early twenties) prompted a review of his grandmother's cemetery; and it was discovered that the cause of his long illness came from the railroad construction to Pattaya with a tunnel passing the north of his grandmother's cemetery in Chonburi Province.
     
    Whenever his health allowed, he would travel from place to place looking for a cemetery site that contained all major Feng Shui elements. Luckily, during that time, he happened to find a cemetery that could enhance his own horoscope. Master Grianggrai then proceeded with the construction of his own cemetery as well. After acquiring a cemetery for himself and re-burying his grandmother in a new site, Master Grianggrai's health improved daily and was eventually back on his feet after falling ill for 3-4 years.
     
    This incident almost cost the master his life. He then determined to build a sample cemetery complete with all the positive elements so as to benefit prospective learners of Feng Shui. Learning from the actual site would undoubtedly enhance understanding and give learners an expansive view of the entire Feng Shui structure.
     
   

  Formation of HU LIN Foundation

    As a consequence of a strong determination to build a cemetery - a most important place to decide the direction of life of any Chinese, Master Grianggrai Boontaganon spent 6 years in search of a suitable location and another 3 years in putting all pieces of land together. At long last, in 1994 HU LIN Foundation opened its door to the public and remains in service until today.
   
   
     

  HU LIN Today

   
  HU LIN is located in Kaeng Khoi District, Saraburi Province, standing out over a vast area of land beyond all sight and sound. HU LIN is a land of beautiful greeneries, water resources and molehills. It is surrounded by mountains, serving as a gigantic city wall around the cemetery.

  HU LIN meets all Feng Shui requirements and is exceptional in its strategic location, directions and structures. It is unquestionably an ideal and peaceful resting place at the end of life.

  HU LIN is full of exquisite and sacred structures which are unique in themselves. All are heartily designed and meticulously built in order to shower everyone with auspiciousness regardless of whether the objective of each visit is simply to seek blessings or to pay homage to ancestors during the annual worship season.