หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

ข่าวสาร/กิจกรรม

   
 

งานเทศกาล "ง่วนเซียว" ประจำปี จังหวัดขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ท่านอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง “ดวงเมือง” ในงานเทศกาลง่วนเซียวประจำปี ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น