หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • Cemetery of Abundance
 •  
 • Why Is HU LIN Built
 •  
 • Distinctiveness
 •  
 • Mother Hen Pavilion
 •  
 • Thailand's Altar of Heaven
 • Distinctiveness With A Difference II

  1

  2 3
     
     

  Equality of Prosperity

   
  • HU LIN builds all graves in the correct symbols; checking directions; calculating degrees of angles; as well as measuring heights in strict adherence to the rules of Feng Shui.

  • HU LIN emphasizes on equality by positioning each cemetery to benefit from the same degree of positive and enhancement reaction.

  • HU LIN builds cemeteries in levels in accordance with the rules of Feng Shui. Considering that the back of one cemetery is the front of another cemetery, every care is hence exercised to avoid negative reaction as a result of collision or congestion. This is to ensure that every cemetery in the same plot of land rests peacefully.

  • HU LIN emphasizes on making friends “by giving”. Whenever it is the time of the current every cemetery will give luck to other cemeteries instead of retaining all the luck within itself. However, the philosophy in fostering friendship tends to yield more benefits than what has been literally given. Whenever there is a current all the 20 cemeteries or more in the same plot of land will exhale luck simultaneously. Eventually each cemetery will be “taking” much more luck than “giving”.

  • HU LIN applies a safe time to commence construction of a cemetery that benefits its neighbours in front, on the back, on the left and also on the right. This practice is aimed at generating positive reaction for the cemetery under construction and furthermore not overlooking the well-being of those in the vicinity. The principal rule is all neighbouring cemeteries must have the same beneficial effects alike.
     
   

  A Choice of All 24 Directions

    When looking for a location to build a cemetery, the first most essential factor is “directions”. It is also of utmost importance that the direction chosen be compatible with the deceased, the horoscopes of the father, mother and all siblings.
     
    With a large area of land, HU LIN is in the position to offer all 24 directions to bring about equal prosperity and total happiness for the family.
     
    Page: 1 | 2