หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • Cemetery of Abundance
 •  
 • Why Is HU LIN Built
 •  
 • Distinctiveness
 •  
 • Mother Hen Pavilion
 •  
 • Thailand's Altar of Heaven
 • Distinctiveness With A Difference II

  1

  2 3
     
     

  Largest in Area But Least in Number of Cemeteries

    HU LIN Foundation comprises 4,000 rais or approximately 1,581 acres of land. The entire area is larger than any cemetery in Thailand. On the contrary, HU LIN is capable of accommodating fewer cemeteries than those with less land. This is chiefly because HU LIN aims at building the cemetery in strict adherence to the rules of Feng Shui, albeit this standpoint may deprive HU LIN of benefiting fully from this enormous piece of land.
     
   

  The Best Feng Shui Positioning or "Joo Huak" For All

    The best Feng Shui Positioning in every “compound plot of land” or better known as “Joo Huak” (Teochiew dialect) will be reserved for all cemeteries within the same compound. Every subdivided lot is beautifully arranged in a neat row not overlapping one another. There is also ample empty space to form a retinue and enhance the general appearance of the plot.
     
    Joo Huak
     
    It is HU LIN’s primary objective to promote everlasting prosperity for cemetery owners, their descendants and succeeding generations. In every compound plot of land, there is a location with the best Feng Shui positioning (Joo Huak). HU LIN will never allocate this special location to anyone. Owners of all subdivided lots have an equal privilege to pay respect to “Joo Huak” and seek blessings for themselves and families. This is a distinctiveness available only at HU LIN.
     
    Page: 1 | 2