หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 • Cemetery of Abundance
 •  
 • Why Is HU LIN Built
 •  
 • Distinctiveness
 •  
 • Mother Hen Pavilion
 •  
 • Thailand's Altar of Heaven
 • Distinctiveness With A Difference I

  1

  2 3
     
   

  Figure Symbols

    Figure Symbols promote wealth and career advancement: those working for the government will hold top ranking posts such as Permanent Secretary; businessmen will become prosperous; and those working for a corporation will rise to top management level.
     
    The reaction of a symbol varies in accordance with the distinctiveness of each particular figure. If the symbol is a figure of a bird, the reaction is similar to a bird flying gracefully towards the sky with unrestricted advancement. If it is the figure of a lion, its beneficial effects will be towards the enhancement of dignification, gracefulness and respect. If it is the figure of a dragon, it means great strength and power above all beings.
     
      Four Marvellous Strategic Location
     
    Previous Page