หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 

ที่ดินสำหรับสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน)

 
 

ที่ดินแปลงรวม

  พื้นที่เป็นอาณาจักรใหญ่ มีบทบาทมาก เหมาะสำหรับสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน) หลายๆ หลัง ในที่ดินแปลงรวมเพื่อสามารถรับบทบาทอันมหาศาลได้อย่างสมดุลย์
   
  ฮวงซุ้ย (สุสาน) ทุกหลังในที่ดินแปลงรวมได้ถูกจัดวางให้มีปฏิกิริยาส่งเสริมไม่แตกต่างกัน ผู้ประสงค์จะครอบครองสามารถเลือกตำแหน่งของฮวงซุ้ย (สุสาน) ที่เหมาะสมกับพื้นดวงของตน คู่สมรสและบุตรหลาน