หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 

ที่ดินสำหรับสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน)

 
 

การดำเนินการ

  “มูลนิธิสุสานฮูลิน” จะดูแลภาพรวมของโครงสร้าง ดำเนินการจัดสร้าง พร้อมคำนวณทิศทาง เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาส่งเสริมอย่างต่อเนื่องต่อผู้ครอบครอง บุตรหลาน ตลอดจนสมาชิกทุกคนในครอบครัว