หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 

ที่ดินสำหรับสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน)

 
 

อาณาจักรเอกเทศ - ที่ดินแปลงเดี่ยว

  พื้นที่เป็นอาณาจักรเฉพาะสำหรับวงศ์ตระกูลหรือครอบครัว เป็นเอกเทศ มีความเป็นส่วนตัว ไม่ปะปนกับใคร และได้รับบทบาทของพื้นที่บริเวณนั้นเต็มร้อย
   
  อาณาจักรเอกเทศ เป็นแปลงที่ดินเดี่ยวที่ไม่จำกัดขนาด มีความภูมิฐาน ความสง่างาม ผู้ครอบครองมีอิสระที่จะตกแต่งฮวงซุ้ย (สุสาน) ตามที่ต้องการในรูปแบบที่สอดคล้องกับชัยภูมิ