หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 

ศาลาแม่ไก่

   
 

ประวัติศาลาแม่ไก่

  มูลเหตุของการสร้างศาลาแม่ไก่สืบเนื่องมาจากมูลนิธิสุสานฮูลินล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นแอ่งประดุจรังไข่มหึมา เหมาะที่จะสร้างแม่ไก่ไว้เพื่อกกไข่ให้สอดคล้องกับพื้นที่
   
 
   
  ตามกฏแห่งธรรมชาติเมื่อแม่ไก่กกไข่ก็เกิดลูกไก่ แม่ไก่ก็จะเลี้ยงลูกไก่ให้เติบใหญ่ ดูแลให้ปลอดภัย มีอาหารการกิน สั่งสอนลูกให้รู้จักการใช้ชีวิตให้อยู่รอดเฉกเช่นวงจรสู่ความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ดังที่ท่านอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ ได้เขียนไว้ที่ศาลาแม่ไก่ว่า
 
  • แม่ไก่ :
  • เฝ้าดูแลลูกน้อย สอนลูกน้อยให้เป็นบัณฑิต

  • เจดีย์แม่ไก่ :
  • เมื่อลูกเก่งเป็นบัณฑิตอาศัยพู่กันเขียนบนความไว้บนเมฆ (พู่กันมีทรงสูงเปรียบประดุจเจดีย์)
   
 

หน้า : 1 | 2