หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

ลานขอพรฟ้า (เทียนฐาน)

 
 

เทียนฐาน

  “เทียนฐาน” เป็นสถานที่ศักสิทธิ์ที่สร้างขึ้นสำหรับกบัตริย์จีนเสด็จไปสักการะบูชาฟ้าดินโดยเฉพาะ สถาปัตยกรรมของตำหนักและลานขอพรใช้รูปทรงกลมเป็นต้นแบบเนื่องจากความเชื่อของชาวจีนในสมัยโบราณที่ว่าสวรรค์กลม
   
  จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการก่อสร้างเทียนฐานโดยตรง คือ “ก๊กซือ” ในภาษาจีน คำว่า ”ก๊ก” หมายถึง “ประเทศ” และคำว่า “ซือ” หมายถึง “อาจารย์”
   
  “ก๊กซือ” เป็นขุนนางใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเแผนบริหารประเทศชาติทั้งหมดซึ่งฮ่องเต้ต้องปฏิบัติตามทุกประการ โดยเฉพาะเรื่องศึกสงคราม ในกรณีที่ “ก๊กซือ” ไม่สามารถทำให้ฮ่องเต้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด “ก๊กซือ” ผู้นั้นจะถูกปลดทันที
   
 

องค์ประกอบของชัยภูมิที่สำคัญของเทียนฐาน

 
 1. จะต้องมีภูเขา 2 ลูก ชนติดกันเป็นหยินหยาง ตำแหน่งที่ปลายเขาทั้ง 2 มาชนกันเรียกว่าตำแหน่ง “สะดือดิน” ส่วนที่ปลายเขาทั้ง 2 ก่อนมาชนกันเรียกว่า “สายสะดือ”

  • สะดือดิน คือ ตำแหน่งที่สักการะบูชาฟ้าดิน
  • หัวใจฟ้า คือ ตำแหน่งลานขอพร
  • เทียนฐาน คือ ที่ประทับฮ่องเต้
   
 
 1. บริเวณนั้นต้องมีภูเขาล้อมรอบเสมือนกำแพงเมือง
   
 
 1. ตำแหน่ง 315° ของ “หัวใจฟ้า” คือ ตำแหน่ง “ประตูสวรรค์” และเบื้องหน้าของตำแหน่งนี้จะต้องมี “ประตูภูเขา” คือ มีภูเขา 2 ลูกที่ห่างกันออกมาเป็นช่องเขา
   
  หน้า: 1 | 2 | 3