หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

ความโดดเด่นที่แตกต่าง 1

1

2 3
   
   

ชัยภูมิ 4 วิเศษ

  พื้นที่โดยรวมของมูลนิธิสุสานฮูลินประกอบด้วย “ชัยภูมิ 4 วิเศษ” ที่สมบูรณ์แบบทุกประการ ยากที่ฮวงซุ้ย (สุสาน) ใดในประเทศไทยจะมีครบถ้วน
   
  ทุกพื้นที่ภายในอาณาเขตฮูลินได้รับอิทธิพลของบทบาท 1 ใน 4 ของชัยภูมิ 4 วิเศษ คือ “บทบาทของภูเขาล้อมรอบกำแพงเมือง (แอ่งกระทะ)” และในบางพื้นที่ก็จะมีบทบาทชัยภูมิ 4 วิเศษนอกเหนือจากนี้เพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับทำเลของพื้นที่แต่ละแห่ง
   
  “ชัยภูมิ 4 วิเศษ” ส่งผลให้ผู้ที่ไปสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน) มีความสุขความเจริญ กระทำสิ่งใดจะประสบผลสำเร็จ เมื่อโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตจะสามารถผลักดันโอกาสนั้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
   
  “ชัยภูมิ 4 วิเศษ” ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยประกอบด้วย
  1. เต่าซ้อนเต่า หันหน้าไปทางทิศเหนือ - เพิ่มเติม

  2. มุกตะขาบ หันหน้าไปทางทิศใต้ - เพิ่มเติม

  3. ชัยภูมิที่สะท้อนรูปลักษณ์ต่างๆ เช่น สิงโต เสือ มังกร นก งู หนู ฯลฯ - เพิ่มเติม

  4. ภูเขาล้อมรอบพื้นที่เป็นกำแพงเมือง ตรงกลางเป็นแอ่งกระทะหรือกระทะหงาย - เพิ่มเติม