หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 

ฮูลิน - ภูมิสุสานแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์

   
 

ฮวงซุ้ย (สุสาน) ตัวอย่าง มรดกอันล้ำค่า

  ฮูลินมิเป็นเพียงที่พำนักสุดท้ายเพื่อความสงบสุขของผู้ที่ละจากโลกนี้ไปเท่านั้น ฮูลินยังถ่ายทอดเจตนารมย์อันแรงกล้าของอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ฮวงจุ้ยที่ท่านได้พากเพียรค้นคว้ามากว่าค่อนชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ลูกหากว่าหมื่นคน อาจารย์ได้เดินทางไปให้ความรู้ฮวงจุ้ยทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักและเคารพรักอย่างกว้างขวาง
   
  อาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ มีความประสงค์ที่จะให้ฮูลินเป็นฮวงซุ้ย (สุสาน) ตัวอย่าง ที่มีองค์ประกอบของฮวงจุ้ยตามแบบฉบับของฮวงซุ้ยจีน (สุสาน) ที่มีปฏิกิริยาส่งเสริมโดยสมบูรณ์ จากความมุ่งมั่นและรักในงานที่ท่านทำอย่างไม่มีเงื่อนไขประกอบกับชัยภูมิที่โดดเด่น ฮูลินจึงเป็นมรดกอันสูงค่าที่ท่านอาจารย์ได้สร้างไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง ทุกวันนี้ด้วยวัยกว่า 80 ปี อาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ ยังคงขึ้นเขาเพื่อตรวจสภาพพื้นที่ วัดองศา ตรวจโครงสร้างของฮวงซุ้ย (สุสาน) ฯลฯ ด้วยตัวท่านเองแทบทุกวัน
   
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4