หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

เทียนฐานแห่งที่สอง : "เทียนฐานเมืองไทย" ที่มูลนิธิสุสานฮูลิน

 
 

ภาพถ่ายทางอากาศสถานที่ตั้งหัวใจฟ้า

   
  จากการสำรวจพื้นที่โดยละเอียดปรากฏว่าว่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฮูลินมีชัยภูมิที่ถูกต้องตามหลักตำราโบราณทุกประการ ท่านอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ ได้ทุ่มเทเวลาหลายปีในการตระเตรียมงานสร้างเทียนฐานเมืองไทยให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นเอกที่ทุกคนสามารถเดินทางไปกราบไหว้สักการะบูชาได้สะดวก เป็นเทียนฐานแห่งที่สองของโลกซึ่งเอื้อประโยชน์แก่การกราบไหว้ขอพรฟ้า
   
 
 

ภาพถ่ายทัศนียภาพของการก่อสร้างขั้นสุดท้าย

   
  เทียนฐานเมืองไทย ตระหง่านอยู่บนภูเขาภายในอาณาเขตกว่า 4000 ไร่ ของมูลนิธิสุสานฮูลิน เป็นสถานที่ศักสิทธิ์ที่มีองค์ประกอบของชัยภูมิสำคัญครบครัน
   
 
 

ภาพถ่ายระยะใกล้ของลานขอพรจากฟ้า

   
  หัวใจฟ้า ซึ่งอยู่ ณ จุดกึ่งกลางของลานขอพรฟ้าได้มีการจัดสร้างตามพิธีกรรมที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยใช้ฤกษ์เฉพาะในการประกอบพิธีกรรมหัวใจฟ้า และปฏิบัติตามพิธีกรรมทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน ยังผลให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติดังที่ระบุไว้ในตำราฮวงจุ้ยขณะประกอบพิธีกรรมอย่างน่าอัศจรรย์และได้สร้างความปิติยินดีเหนือคำบรรยายให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้
   
  คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพปรากฎการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้าขณะประกอบพิธีกรรมเปิดประตูสวรรรค์
   
  จึงกล่าวได้ว่า “เทียนฐานเมืองไทย” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและความสุขความเจริญของครอบครัวโดยแท้
   
  ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปกราบไว้สักการะขอพรสามารถสอบถามข้อมูลล่วงหน้าได้ที่สำนักงานมูลนิธิสุสานฮูลิน เลขที่ 74/5-6 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ สี่พระยา กรุงเทพ 10500 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2234-9358 และ 0-2266-5846 ในเวลาทำการ
   
  หน้า: 1 | 2 | 3