หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

เทียนฐานแห่งที่สอง : "เทียนฐานเมืองไทย" ที่มูลนิธิสุสานฮูลิน

   
  ภาพปรากฏการณ์ธรรมชาติขณะประกอบพิธีเปิดประตูสวรรค์
   
 

 

ก่อนเริ่มพิธีกรรม

เริ่มพิธีกรรม

 

 

ขณะประกอบพิธีกรรม

เมฆ "หยิน-หยาง"

 

 

พระอาทิตย์ทรงกลด

สิ้นสุดพิธีกรรม

   
  กลับไปก่อนหน้า