หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มูลนิธิสุสานฮูลิน
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
 • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
 • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

ความโดดเด่นที่แตกต่าง 3

1

2 3
   
   

เสน่ห์เฉพาะตัวของฮูลิน

 
 • ชัยภูมิ 4 วิเศษ
 • พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง 4,000 ไร่
 • ตำแหน่งประธานเพื่อทุกคน
 • ความรุ่งเรืองที่เสมอภาค
 • มีทิศให้เลือกครบ 24 ทิศ
   
 

ปรัชญาและนโยบาย

  นโยบายหลักที่มูลนิธิสุสานฮูลินถือปฏิบัติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย
 • การทำทุกอย่างตามองค์ประกอบของวิชา
 • การให้คำแนะนำที่ดีถูกต้อง
 • การเสียสละเวลาให้ความรู้เพื่อสร้างความกระจ่างในทุกแง่ทุกมุม
 • การเลือกเฟ้นทำเลที่สงบสุขและสมพงษ์กับผู้วายชนม์ เหมาะสมกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
 • ความมุ่งมั่นในการให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อานิสงส์จากการสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน) เพื่อความสงบสุขของบุพการี และได้รับความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเท่าเทียมกัน
เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลยังผลให้ลูกค้ามีทางเลือกโดยปราศจากขีดจำกัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ฮูลินเป็นที่ต้องการในวงกว้าง
   
    เสน่ห์เฉพาะตัวของฮูลินไม่เพียงอยู่ที่โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น การที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในอาณาจักรมากขึ้นทุกวันเป็นสัญญาณจากปรัชญาและนโยบายในการดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุดของมูลนิธิสุสานฮูลิน อาจารย์ เกรียงไกร บุญธกานนท์ อาจารย์ฯ มิได้มุ่งที่จะขายสุสานเท่านั้น แต่ท่านมีความจริงจังและจริงใจในเจตนารมย์ที่จะให้ฮูลินเป็นที่พำนักอันถาวรสงบสุขเมื่อชีวิตละจากโลกนี้ไป