หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

ความโดดเด่นที่แตกต่าง 2

1

2 3
   
   

พื้นที่มากที่สุดแต่กลับสร้างได้น้อยที่สุด

  มูลนิธิสุสานฮูลินมีพื้นที่ 4,000 ไร่ ซึ่งมากกว่าสุสานใดๆ ในประเทศไทย แต่ในทางตรงกันข้ามฮูลินสามารถจัดสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน) ได้น้อยกว่าสุสานอื่นๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะฮูลินมุ่งมั่นที่จะสร้างอาณาจักรแห่งนี้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาทุกประการ ถึงแม้ว่าจุดยืนนี้จะทำให้ฮูลินไม่สามารถทำประโยชน์จากพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตาม
   
 

ตำแหน่งประธาน หรือ จู๋ฮวก เพื่อทุกคน

  ที่ดิน “แปลงรวม” ทุกแปลงจะกำหนดตำแหน่งดีที่สุดเป็น “ประธาน” หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า “จู๋ฮวก” เพื่อเป็นศูนย์รวม และมีพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อความสวยงาม ดูดี ก่อให้เกิดบริวาร ที่ทุกแปลงจะจัดเป็นแถวเป็นระเบียบไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน
   
    Joo Huak (จู๋ฮวก)
   
  ฮูลินมีเป้าหมายในการส่งเสริมทุกคนที่เลือกทำเลที่นี่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน จะไม่จัดสรรที่ที่มีค่าที่สุด แพงที่สุด และโดดเด่นที่สุดของทุกแปลงรวม ซึ่งเป็นตำแหน่ง “ประธาน” ให้อยู่ในความครอบครองของผู้หนึ่งผู้ใด ผู้เป็นเจ้าของฮวงซุ้ย (สุสาน) หลังย่อยทุกหลังตลอดจนลูกหลานสามารถกราบไหว้ขอพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนและครอบครัวเท่าเทียมกันโดยปราศจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงใดๆ นั่นก็คือความโดดเด่นที่แตกต่างของฮูลิน
   
  หน้า : 1 | 2