หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 
 

ตระกูลเตชะไพบูลย์

   
 

ฮวงซุ้ยต้นตระกูลเตชะไพบูลย์

  ฮวงซุ้ยบรรพชนเตชะไพบูลย์ในประเทศจีนมีอยู่สองแห่ง แห่งแรกสร้างในช่วงอายุของบรรพชน “ปั๊กเอี้ย” คือ “ทำแล้วรวย” และแห่งที่สองสร้างในช่วงอายุของบรรพชน “โอ๊ยกโจงกง” ผู้เป็นหลาน คือ “รวยแล้วทำ”
   
 

ปฏิกิริยาส่งเสริมจากฮวงจุ้ย

  ก่อนที่จะสร้างฮวงซุ้ย ตระกูลเตชะไพบูลย์มีฐานนะไม่สู้ดีนัก ต้องส่งหลานไปอาศัยอยู่กับตายาย เมื่อสร้างฮวงซุ้ยแล้วฐานะก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นมากจนถึงรุ่นหลานที่ชื่อ โอ๊ยกโจงกง ในขณะนั้นครอบครัวมีอาชีพทำประมง บังเอิญได้พบทองคำดำจำนวนมากซึ่งเป็นที่ต้องการมากในสมัยนั้น โอ๊ยกโจงกงนำทองคำดำไปขายแล้วซื้อที่ทำนาจนทำให้ตระกูลเตชะไพบูลย์ร่ำรวยมหาศาลมีเคหะสถานใหญ่โตประดุจเมืองหนึ่งเมือง กล่าวได้ว่าไม่มีตระกูลใดเสมอเหมือนในเขตนั้น
   
  ฮวงซุ้ยต้นตระกูลเตชะไพบูลย์ที่สร้างขึ้นโดยบรรพชนปั๊กเอี้ยเป็นฮวงซุ้ยที่ไม่ใหญ่โต ฮวงซุ้ยนี้ส่งผลให้ตระกูลร่ำรวยมหาศาลในกาลต่อมา ซินแสที่สร้างใช้สัญลักษณ์ของช้าง ซึ่งมีเนินดินเป็นสัญลักษณ์ของงวงช้างที่จะโอบอุ้ม และได้ตั้งฮวงซุ้ยในตำแหน่งของหูช้าง ตามตำราเขียนไว้ว่าถ้ามีสายน้ำพุ่งเข้าด้านหน้าโดยมีงวงช้างเข้ารับไว้และโอบอุ้มฮวงซุ้ยที่อยู่ในตำแหน่งของหูช้างจะเกิดบทบาทของการรวยเร็วและรวยมาก แต่ถ้าตั้งรับไม่ถูกกระแสน้ำจะกลายเป็นอสูรทันที
   
  ซินแสได้เขียนคำทำนายไว้บนหน้าโต๊ะบูชาว่า “จะต้องร่ำรวยมากกว่าหมื่นเกวียน” (ในสมัยนั้นผู้คนทำมาหากินโดยการทำนาจึงขอสมมุติว่ามีหน่วยความรวยเป็นเกวียน) พร้อมบอกว่าเมื่อถึงยุคที่ลูกหลานสร้างความเจริญรุ่งเรืองตระกูลนี้จะร่ำรวยมากกว่าหมื่นเกวียน แต่ความมั่งคั่งร่ำรวยจะหยุดเมื่อมีทายาทรุ่นเหลนมาอ่านคำทำนายที่ซินแสเขียนไว้บนโต๊ะบูชา
   
 

ฮวงซุ้ยแห่งใหม่

  เมื่อบรรพชนโอ๊ยกโจงกงร่ำรวยมหาศาลได้สร้างฮวงซุ้ยที่มีความอลังการสง่างาม เป็นฮวงซุ้ยที่ดีและอยู่ในตำแหน่งที่ดีมาก กระนั้นตระกูลเตชะไพบูลย์รุ่นต่อๆมาก็ไม่ได้ร่ำรวยถึงขีดสุดดังเช่นรุ่นของบรรพชนโอ๊ยกโจงกง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะลูกหลานไม่ได้ดูแลเอาใจใส่สุสานต้นตระกูลและปล่อยปละละเลยให้ชาวบ้านทำไร่ทำนา มีการแซะที่ดิน มีสิ่งปลูกสร้างเป็นหย่อมๆจนทำให้ชัยภูมิที่เคยดีได้รับความเสียหายและมีฏิกิริยาที่แปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง