หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 
 

ตระกูลโปษยานนท์

   
 

ฮวงซุ้ยต้นตระกูลโปษยานนท์

  บรรพชน “จ่อซัวป้อ” ผู้เป็นต้นตระกูลโปษยานนท์เป็นเศรษฐีตั้งแต่เดิมและได้สร้างฮวงซุ้ยของตระกูลไว้ที่หนองรี จังหวัดชลบุรี ทางไปบ้านบึง ในแต่ละปีมีลูกหลานไปกราบคารวะบรรพชนที่ฮวงซุ้ยแห่งนี้เป็นจำนวนหลายๆ ร้อยคนจนอาจเป็นเหตุให้การจราจรติดขัดถึงกับเป็นอัมพาตในช่วงเทศกาลไหว้บรรพชนหากตำรวจจราจรไม่เข้ามาบริหารจัดการล่วงหน้า
   
 

ปฏิกิริยาส่งเสริมจากฮวงจุ้ย

  ฮวงซุ้ยต้นตระกูลโปษยานนท์เป็นภูเขาที่มีรูปลักษณ์ของเสือหมอบ ฮวงซุ้ยที่มีลักษณะเป็นเสือหมอบจะต้องมีเนินน่องหมูด้านหน้า และตัวฮวงซุ้ยที่เป็นหินจะต้องลื่นมนกลม แม้กระทั่งหญ้าก็ต้องโค้งมน ฮวงซุ้ยนี้ส่งผลให้ตระกูลโปษยานนท์ยิ่งใหญ่ไพศาลสืบทอดลูกหลานที่มีอำนาจวาสนายศฐาบรรดาศักดิ์ทุกระดับจากหลากหลายอาชีพ