หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิกิริยาของฮวงซุ้ย (สุสาน)

   
 

สื่อสัมพันธ์ทางสายเลือด

  มนุษย์เรามีความสัมพันธ์พิเศษทางสายเลือดที่ตัดไม่ขาด เมื่อร่างและกระดูกหรืออัฐิของบิดามารดาผู้ล่วงลับไปอยู่ ณ ที่ใด สายสัมพันธ์นี้จะสื่อถึงและมีปฏิกิริยาต่อบุครหลานที่เป็นสายเลือดเดียวกันเสมอ
   
  จากการบอกเล่าของอาจารย์เกรียงไกร บุณธกานนท์ ประธานมูลนิธิสุสานฮูลิน หากทดลองนำพู่กันจีนเขียนเป็นวงกลมเล็กๆ รอบกระดูกที่เผาเป็นก้อนแล้วกรีดเลือดของลูกหยดลงไป ถ้าหยดเลือดนั้นซึมเกาะติดกระดูกแสดงว่ากระดูกนั้นเป็นของพ่อแม่ของผู้ที่หยดเลือดลงไป แต่ถ้าหยดเลือดไหลออกจากกระดูกหมายความว่าเจ้าของกระดูกไม่ใช่พ่อแม่ของตน วิธีนี้เป็นการทดสอบที่ใช้กันมานานนับพันปีในประเทศจีน เป็นการแสดงถึงสื่อสัมพันธ์ทางสายเลือดถึงแม้บุคคลนั้นจะได้จากโลกนี้แล้วก็ตาม
   
  ด้วยกฎแห่งธรรมชาติเฉพาะตัวของมนุษย์ที่ไม่ปรากฎในสิ่งมีชีวิตอื่น จึงเป็นมูลเหตุให้ชาวเอเซียโดยเฉพาะชาวจีนเชื่อว่าการได้นำกระดูกพ่อแม่ตนไปฝังในสถานที่ดี สมบูรณ์ มีจุดเด่น สามารถคุ้มครองตนเองและลูกหลานให้มีอำนาจวาสนา เป็นเศรษฐี มีความร่มเย็นเป็นสุข
   
 

ปฏิกิริยาทางบวกและลบของฮวงซุ้ย (สุสาน)

  ฮวงซุ้ย (สุสาน) ของบรรพบุรุษสามารถเป็นตัวชี้วัดให้รู้ว่าลูกหลานแต่ละคนมีวิถีชีวิตอย่างไร มีความเจริญรุ่งเรืองหรือล้มเหลวในระดับใด
 
   
  ฮวงซุ้ย (สุสาน) ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของลูกหลานโดยตรง ไม่ว่าร่างและกระดูกหรืออัฐิของบิดามารดาจะอยู่ที่ใด หากปฏิกิริยา ณ จุดนั้นส่งเสริมในทางที่ดี บุตรหลานก็จะเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย มีวาสนา มีบารมี มียศฐาบรรดาศักดิ๋ เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามหากฮวงซุ้ย (สุสาน) ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีปฏิกิริยาไม่ดี บุตรหลานก็จะประสบแต่ความล้มเหลวในชีวิตเช่นกัน นั่นก็คือปฏิกิริยาที่เกิดจากความผูกพันทางสายเลือดซึ่งอยู่เหนือกฎแห่งธรรมชาติ
   
 

องค์ประกอบสำคัญของฮวงซุ้ย (สุสาน)

  ชัยภูมิ ทิศทาง และโครงสร้าง จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญของฮวงซุ้ย (สุสาน) การมีภูเขาสี่ทิศติดต่อกัน มีภูเขาโอบล้อมประดุจกำแพงเมือง ตรงกลางมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ สามารถทำนายได้ว่าบุตรหลานตลอดจนผู้สืบสกุลรุ่นต่อๆไปจะไม่ตกอับ
   
  ตามหลักวิชาฮวงจุ้ย การสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน) แม้จะมีชัยภูมิทั้ง 4 ตำแหน่งสมบูรณ์ คือนอกจากมีภูเขาด้านหลัง ภูเขาด้านขวา ภูเขาด้านซ้าย และภูเขาด้านหน้าแล้ว ยังต้องใช้หลักในการคำนวณหาทิศทาง ความสูง โดยใช้เข็มทิศซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและพิถีพิถันเป็นอย่างมาก
   
  ในทางปฏิบัติการใช้ฤกษ์ก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมฮวงซุ้ย (สุสาน) เป็นตัวแปรสำคัญที่จะเกื้อหนุนบุตรหลานให้มีความสุขความเจริญตามปฏิกิริยาของชัยภูมิ ทิศทาง และโครงสร้าง ดังนั้นการทุบ เจาะ แซะ หรือรื้อฮวงซุ้ย (สุสาน) โดยไม่ดูฤกษ์อาจนำมาซึ่งความหายนะและล่มสลายของวงศ์ตระกูลเลยทีเดียว