หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

ความโดดเด่นที่แตกต่าง 2

1

2 3
   
   

ความรุ่งเรืองที่เสมอภาค

 
  • ฮูลิน จะมีการก่อหลุมเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง ดูทิศทาง คำนวณองศา และวัดระดับความสูงตามหลักวิชา

  • ฮูลิน ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคโดยกำหนดให้ฮวงซุ้ย (สุสาน)แต่ละหลังได้รับพลังดีและปฏิกิริยาส่งเสริมไม่แตกต่างกัน

  • ฮูลิน จัดสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน) เป็นชั้นตามหลักวิชาการ และเนื่องจากด้านหลังของฮวงซุ้ย (สุสาน) หลังหนึ่งจะเป็นด้านหน้าของฮวงซุ้ย (สุสาน) อื่น จึงระวังเรื่องปฏิกิริยาที่เกิดจากการปะทะหรือความแออัดเพื่อให้ฮวงซุ้ย (สุสาน) ทุกหลังมีความร่มเย็นเป็นสุข

  • ฮูลิน เน้นการสร้างมิตรโดย “การให้” ผู้อื่น เมื่อกระแสน้ำมาทุกฮวงซุ้ย (สุสาน) ก็จะให้โชคลาภแก่ผู้อื่นแทนที่จะเก็บทุกอย่างไว้เพื่อตนเอง อย่างไรก็ดี จากการสร้างมิตรเราจะได้มากกว่าที่เราให้ไปเสียอีกเพราะเมื่อกระแสน้ำมาก็จะมีเพื่อนๆในหลังย่อยข้างเคียงอีก 20 รายหรือกว่านั้นให้โชคลาภเราในขณะเดียวกัน ซึ่งผลสุดท้ายเราจะได้ “รับ” มากกว่าที่เรา “ให้”

  • ฮูลิน ใช้ฤกษ์ในการก่อสร้างที่ส่งเสริมเพื่อนที่อยู่ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย และข้างขวาด้วย เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ดีทั้งของตนเองและมิได้ละเลยฮวงซุ้ยรอบด้านโดยเน้นหลักการสำคัญว่าฮวงซุ้ยข้างเคียงต้องได้ดีเช่นกัน
   
 

มีทิศให้เลือกครบ 24 ทิศ

  ในการหาทำแลสร้างฮวงซุ้ย (สุสาน) ปัจจัยสำคัญอันดับแรกก็คือ “ทิศทาง” และทิศที่เลือกจะต้องสมพงษ์กับปีเกิดของผู้วายชนม์ ดวงของบิดามารดาตลอดจนพี่น้องทุกคน
   
  เนื่องจากฮูลินมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลจึงมีทิศให้ผู้ซื้อเลือกครบ 24 ทิศ เพื่อให้พี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองเท่าเทียมกันและส่งผลให้ครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง
   
  หน้า : 1 | 2