หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

ความโดดเด่นที่แตกต่าง 1

1

2 3
   
 

ชัยภูมิที่สะท้อนรูปลักษณ์

  ชัยภูมิที่เป็นรูปลักษณ์ มีบทบาทในการเกื้อหนุนให้มีความร่ำรวย มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หากรับราชการก็จะได้เป็นข้าราชการระดับสูง เช่น ระดับปลัดกระทรวง หากเป็นพ่อค้าก็จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย และในกรณีที่ทำงานในองศ์กรก็จะได้เป็นผู้บริหารระดับสูง
   
  ปฏิกิริยาของรูปลักษณ์จะแปรเปลี่ยนตามลักษณะเด่นของรูปลักษณ์นั้นๆ เช่น หากมีรูปลักษณ์เป็นนก ก็จะมีลีลาของนกสามารถบินไปทั่วท้องฟ้า มีความก้าวหน้ากว้างไกลไม่มีขอบเขต หากเป็นสิงโตก็จะมีความสง่างามน่าเกรงขามเป็นที่ยำเกรงของผู้คนที่พบเห็น และถ้ามีรูปลักษณ์ของมังกรก็จะหมายถึงพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนือผู้คนทั้งหลาย
   
  Four Marvellous Strategic Location
   
  ย้อนกลับ