หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 

ความโดดเด่นที่แตกต่าง 1

1

2 3
   
 

ภูเขาล้อมรอบดุจกำแพงเมือง

  ภูเขาล้อมรอบเป็นกำแพงเมือง มีบทบาทในการเก็บรักษาพลังที่ดีไว้ภายในอาณาจักรและป้องกันมิให้สิ่งดีๆ รั่วไหลออกไปภายนอก ในทำนองเดียวกันการที่มีภูเขาล้อมรอบเป็นกำแพงจะช่วยป้องกันมิให้พลังที่ไม่ดีไม่พึงประสงค์หลั่งไหลเข้ามาภายในอาณาจักรเช่นกัน
   
 
   
  ย้อนกลับ